HỘI THẢO THIỀN HỌC

Kính thưa các Bác và Anh Chị,

Số người ghi danh cho hai ngày thiền học vào cuối tháng này đã lên đến 200, vừa đúng với số giới hạn của phòng conference mà mình mướn để tổ chức event. Vì vậy chúng em đã khóa sổ, không nhận thêm ghi danh nữa.

Meditation Workshop